Hoạt động công đoàn

Hiện nay công đoàn Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa có 164 đoàn viên tham gia trong đó nữ giới chiếm 65% nam giới chiếm 35 %

 Ban chấp hành công đoàn được cơ cấu và hoạt động theo điều lệ công đoàn Việt nam. Đảm bảo tốt về số lượng, chất lượng hoạt động theo loại hình công đoàn cơ sở khu vực nhà nước.
Xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành và quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức công đoàn. Tổ chức học tập về quy tắc ứng xử.
Phối hợp tốt với chính quyền trong việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật trong đơn vị và tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động.
 – Xây dựng đánh giá về chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, đánh giá xếp loại công đoàn
Khen thưởng.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
– Công đoàn y tế Việt nam tặng Bằng khen .
– Bộ trưởng bộ y tế tặng bằng khen
– Đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
– Giám đốc sở tặng giấy khen (Thành tích xuất sắc trong hội diễn văn nghệ ngành y tế khu vực 4)
– Bộ văn hóa thể thao và du lịch tặng 2 huy chương vàng ( chung kết hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành y tế ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *