BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA
 476 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa
 0373 950 500
 0373 950 500
 www.benhviennoitietthanhhoa.com
benhviennoitietthanhhoa@gmail.com