Tiên lượng

Tiên lượng bệnh nhân tuỳ thuộc thể bệnh

III. Quy trình khám bệnh.

Thực hiện theo Quyết định 1313/QĐ-BYT của Bộ trưởng bộ y tế

IV. Các dịch vụ hỗ trợ:

Tư vấn tại chỗ (tổ chăm sóc khách hàng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *